Principles of watches / Karórák müködési elvei

    Lehetséges megoldások - legalábbis elméletileg / Possible Soltions at least in theory

A lehetséges megoldások vátozatait láthatjuk alább.

A fö müködési elvek szakaszait (mechanikus, elektromechanikus, hangvillás, kvarc) vastag vonallal választottam el.

A kvarc szerkezetek részmegoldásai periódikusan ismétlödnek, mivel az elektromos szerkezeti egységek a mechanikusokénál sokkal egyszerübb kombinálhatósága miatt.

A kvarc szerkezeteknél ahol az energia szekció változik, a csoportokat vékony vonalakal választottam el.


A kvarc szerkezeteknél ahol az szabályozás szekció változik, 3 kötöjelet tettem a cellákba.

The theoretically possible solutions can be seen below.

I have separated the sections of major principles (mechanical, balance-wheel, tuning fork and quartz) by thick lines.

Since the electronic subassamblies can be easier combined than the mechanical ones the structures of quartz watches are repeating perioically.

At quartz calibres where the energy section changes I have separated those groups by thin horizontal rules.


At quartz calibres where the control section changes I have put three dashes in each box.

Energia Bevitel Energia Tárolás Szabályozás Szabályozás Kijelzö állítás Kijelzés

Kézi húzású
Handwinding

1111

Automata
Automatic

1211

Spring Drive

1221

Spring Drive
Automatic

1222

Billegömotoros
Balance Wheel

2001

2002

2003

Hangvillás
Tuning fork

3001

3002

Kvarc
Quartz

4111

4112

4113

4114

4115

---
---
---
---
---

Kvarc Magas frekv.
Quartz High Frequency

4121

4122

4123

4124

4125

---
---
---
---
---

Kvarc Hökompenzált
QuartzThermocomp.

4131

4132

4133

4134

4135

---
---
---
---
---

Kvarc Rádiós
Quartz Radio Control

4141

4142

4143

4144

4145

Kvarc Kinetic
Quartz Kinetic

4211

4212

4213

4214

4215

---
---
---
---
---

Kvarc Kinetic Magas fr
Quartz Kinetic High Fr.

4221

4222

4223

4224

4225

---
---
---
---
---

Kvarc Kinetic Hökomp.
Quartz Kinetic Thermocomp.

4231

4232

4233

4234

4235

---
---
---
---
---

Kvarc Kinetic Rádiós
Quartz Kinetic Radio ctrl.

4241

4242

4243

4244

4245

Kvarc Solar
Quartz Solar

4311

4312

4313

4314

4315

---
---
---
---
---

Kvarc Solar Magas fr
Quartz Solar High Fr.

4321

4322

4323

4324

4325

---
---
---
---
---

Kvarc Solar Hökomp.
Quartz Solar Thermocomp.

4331

4332

4333

4334

4335

---
---
---
---
---

Kvarc Solar Rádiós
Quartz Solar Radio ctrl.

4341

4342

4343

4344

4345

Energy Input Energy Storage Control Control Setting Display Display

    Mellékszereplök voltak / Used to be 'supporting actors'

Nyugodjanak békében

Vannak müködési elvek, melyek egy-két próbálkozás után eltüntek.

A teljesség - ha ez egyáltalán lehetséges - kedvéért felsorolom azokat, melyekröl tudok, de az óra történetben játszott csekély szerepük miatt nem akarom túlkomplikálni a müködési elvek fenti táblázatát.
  • Thermatron (Bulova) a órát viselö testhöjéböl nyerte az energiát a szerkezet müködtetéséhez.
  • 'Viz-óra' vizet kellett tölteni a tokba, ebböl nyerte az energiát. Nem tanulmányoztam alaposabban.
Mivel ezek példányai nincsenek és nem is voltak birtokomban, képeket nem közlök.
Rest in Piece

There are principles what had been in production but after few tries disappeared.

For the sake of completeness (if that is pssible at all) below I list them but due to their low importance in watch history I do not want to make too complicated the table of principles above.
  • Thermatron (Bulova) used the heat of the body of the person to generate current to run the calibre.
  • 'Water' watch needed water filling to generate energy - I did not study the details of the technology.
Since those watches were not part of my collection I do not publish pictures.

www.mechanikus.hu