Müködési elevek szórásainak összehasonlítása
Comparison of standard deviations of different principles

A legjobbak Százalékok Pontosság és frekvencia
The best ones Percentages Accuracy and frequency

    A legjobbak | The best ones

Érdekes összehasonlítani különbözö müködési elvü és müszaki paraméterü órák napi járáseltérés szórásait
It is very interestigng to compare the standard deviations of daily deviations of different timekeeping principles.

 1  

Thermo-compensated quartz
      Hökompenzált kvarc

0.017  

0.1296  

6498  

  Longines VHP  

 ETA252611  

 2  

Thermo-compensated quartz
      Hökompenzált kvarc

0.017  

0.1316  

4777  

  The Citizen  

 Citizen A610M  

 3  

High frequency quartz
      Nagy frekvenciájú kvarc

0.017  

0.1549  

577  

  Citizen 4MHz  

 Citizen 7370D  

 4  

Thermo-compensated quartz
      Hökompenzált kvarc

0.022  

0.1623  

2646  

  SWATCH Jelly Fish Chronometer  

 ETA Q COSC  

 5  

High frequency quartz
      Nagy frekvenciájú kvarc

0.020  

0.1657  

790  

  Omega 2.4 MHz  

 Omega 1510  

 6  

Thermo-compensated quartz
      Hökompenzált kvarc

0.055  

0.2311  

3986  

  Certina DS Podium  

 ETA F06.111  

 7  

192 kHz Quartz
      192 kHz kvarc

0.262  

0.4400  

3773  

  Seiko 192 kHz  

 Seiko 8F32  

 8  

Quartz 1998
      Kvarc 1998

0.265  

0.4414  

6253  

  Doxa Grafic Quartz  

 ETA 955.412  

 9  

Hybrid quartz controlled mechanical
      hibrid kvarc vezérelt mechanikus

0.282  

0.4504  

730  

  Seiko Spring Drive  

 Seiko 9R65  

 10  

Quartz 1987
      Kvarc 1987

0.326  

0.4688  

6141  

  Seiko Quartz  

 5Y23A  

 11  

Early low frequency quartz
      Korai alacsony frekvenciájú kvarc

2.656  

0.4755  

445  

  Omega f=8192  

 Omega 1301  

 12  

Quartz controlled tuning fork
      Kvarc-vezérelt hangvillás

-0.427  

0.4962  

150  

  Bulova Accuquartz  

 Bul.224  

 13  

High frequency tuning fork
      Nagy frekvenciájú hangvillás

0.520  

0.5274  

150  

  Omega 720 Hz  

 Omega 1220  

 14  

Tuning fork
      Hangvillás

4.051  

0.7030  

158  

  Longines Ultronic 300 Hz  

 ESA 9162  

 15  

Mechanical Deckwatch
      Mechanikus hajófedélzeti óra

1.142  

0.7462  

351  

  Poljot Deckwatch  

 53303  

 16  

Mechanical COSC Chronometer
      Mechanikus kronométer

2.074  

1.1947  

366  

  Candino COSC  

 ETA 2892  

Látható, hogy egy új idömérési elv elsö megvalósításai még alig jobbak a korábbi müködési elv legjobbjainál, a késöbbi fejlesztések mutatkozik meg az újabb müködési elv elönye. It can be seen that the first implementations of a new princple are only a bit better than the top perfomers of the previous one. Later developments make clear the advantages of the new principle.

    Pontosság százalékban kifejezve | Accuracy expressed in percentage.

Mennyire pontosak a karórák?

Mint már említettem a pontosság legjoobb indkátorának a napi járáseltérési értékek szórását tekintem, mivel az a szerkezet jellemzője, így nem lehet beálltani egy csavarhúzóval.

Ezt az értéket viszonyítottam az egy nap 86400 másodpercéhez, ezt százaléban fejeztem ki és ábrázoltam az alábbi ábrán.
How precise the wristwatches are?

As I already mentioned I consider the best indicator of accuracy the standard deviation of daily deviations since that is a characteristic of each and every piece of calibre and cannot be adjusted by a screwdriver.

I devided the stabdard deviation values by the 86400 seconds of a day and put it onthe chart below.
 • A kvarcórák esetében a szimulált napi eltérések szórását használtam.
 • Az elektromechanikus karóra egyszerüen zsákutca volt.
 • A hangvillás volt a természetes átmenet a mechanikus és a kvarc között
 • I used the simulation of the daily deviations of the quartz watches.
 • Balancewheelmotor was simply a dead end road.
 • Tuning fork was the natural transition between mechanical and quartz.

    Pontosság és frekvencia | Accuracy and frequency.

Hogyan függ a pontosság a frekvenciától?

Tapasztalat szerint a müködési frekvencia fontos tényezöje az óraszerkezet pontosságának. A másik fontos tényezö csoportra a szerkezeti kialakításra itt csak szóban utalok.

Az alábbi ábrán a frekvenciát logaritmikus skálán, a pontosságot a napi 86400 mp-es idöalap százalékában mutatom be.
How accuracy is related to frequency?

Experience shows that operating frequency is an important factor of the accuracy of a calibre. Here I will just verbally mention the other group of factors the structural design.


On the chart below I present the frequency on logaritmic scale and the accuracy is shown as percentage of the daily 86400 sec time base.
 • A kvarcórák esetében a szimulált napi eltérések szórását használtam.

 • I used the simulation of the daily deviations of the quartz watches.

Nézzük meg egy másik szempontból is az összefüggéseket.
Legyen a vízszintes tengelyen a szerkezet frekvenciája.
Ezt célszerü logaritmikus skálán ábrázolni.
A függölegesen pedig a napi eltérések korrigált tapasztalati szórása. Ennek értékeit mutassuk be oszlopdiagramon.
Let us see the relationship from another point of view.
Let us put the frequency of the calibres on horizontal axis.
It is easier to use logarithmic scale on that axis.
Vertical axis shows the standard deviation of the daily deltas. Let us display those values on bar-chart.
 • Meg kell jegyeni, hogy a kvarc szerkezetek esetén a hökompenzálás a frekvencia emelésével versenyben van:

 • jó hökompenzálás hozhat annyit, mint egy nagyságrendnyi frekvencia emelés.
 • It has to be noted that in case of quartz calibres thermocompensation is competing with increasing frequency:

 • well designed thermocompensation can lead to as much improvement than order of magnitude frequency increase.

www.mechanikus.hu