Konvergencia | Convergence

    Hogyan konvergálnak a mérési eredmények szórásai ?
     How do the standard deviations of the test result converge?

Különbözö vélemények vannak a karórák mérésének szükséges idötartamáról. Vannak, akik úgy vélik 3-3 nap 5 pozícióban és egy vibrograph teszt együtt jól jelzik elöre az órák hosszátvú teljesítményét.

Tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy a kumulált tapasztalati szórás sokkal hosszabb idö után konvergál.
There are some debates how long should a wristwatch should be. Some people think that 3-3 days in 5 positions and a vibrograph test together can well forecast the long term perormance of the watch.

Based upon my experience I think the cummulated standard deviation of the daily deviations is converging on a much longer run.
A szórás idöbeli konvergenciája
Az ábrán minden pont az addigi kummulált szórásnak az óra végsö szórásának százalékában kifejezett értékek vannak.
Convergence of the standard deviations
On the chart each point is the percentage of standard deviation of watch on the basis of the final cummulated standard deviation.
Mechanikus órák
Mechanical watches

Hangvillás órák
Tuning fork watches

Kvarcórák
Quartz watches

A fenti ábrák azt mutatják, hogy a hangvillás órák a mérés 17-ik hetétöl vannak a +/-10%-os sávban, a jó modern mechanikus órák 41-ik, a kiemelkedö példányok 33-ik hét után érik ezt el.

Ennek alapján bizonyítottnak látom, hogy az egy éves mérés a mechanikusoknál és a 150 nap a hangvillások esetén megfelelö.
Mivel 30-36 pont kell ahhoz, hogy konvergens legyen az eredmény, a kvarcórákat 3 évig kell mérni.
The charts above show that the tuing fork watches keep +/-10% of the final standard deviation from the 17th week, modern mechanicals from the 41th, the top ones from the 33th week have that performance.

Upont that basis I think one year for the mechanicals and 150 days for the tuning fork watches has been a correct choice.
Since 30-36 measured points are required for converging results quartz watches need 3 years of test.

www.mechanikus.hu