Szökö másodperc / Leap second

Definició Portalok Linkek 2009.01.01
Definition Portals Links 1-Jan-2009

    Definició | Definition

Szökö másodperc

Egy másodpercnyi, atomórán mért idö, amelyet a hivatalos idömérö rendszerekben évente - szükség szerint - hozzáadnak, vagy kihagynak, hogy a fold forgás változását kompenzálják.
Leap second

A second of time, as measured by an atomic clock, added to or omitted from official timekeeping systems annually - in case of need - to compensate for changes in the rotation of the earth.
Vissza az elejére / Back to the Top

      Linkek/ Links

Vissza az elejére / Back to the Top

    2009.01.01 | 1-Jan-2009

Saját megfigyelés

A kísérlet fö célja annak megfigyelése, hogy a szökömásodperc megjelent a németországi DCF77 adóról vezérelt órákoon és nem mutatkozott a független kvarcórákon. Másodlagos célja annak megfigyelése, hogy minden rádióvezérelt óra vette-e a jelet.
Own experience

Main goal of the test was to observe whether the leap second appeared on the watches synchronized to DCF77 station in Germany while the independent quartz watches wer unchanged. Second aim is to check the reception of radio signals.
A résztvevök

A referencia óraként rádióvezérelt kvarcórákat használtam: a megfigyelt órák kvarcórák voltak:
Participants

Reference watches were radio controlled quartz wathes: the observed watches were quartz watches:
A megelözö helyzet

Elözö este normál méréseim részeként leolvastam illetve alaphelyzetbe állítottam óráimat
 • Longines VHP-t nulláztam
 • Titus Quartz 1 mp-et késett
Previous situation

Previous night as a part of regular tests I have read out and if needed reset my tested watches
 • Longines VHP was reset to 0.
 • Titus Quartz was 1 sec behind
Eredmények

A fenti képen látható, hogy
 • A rádióvezérelt órák szinkronban vannak egymással
 • A Mega 1000 jobb felsö sarkában látható 0 jelzi, hogy éjjel vett jelet
 • Az Eurochron jobb alsó sarkában látható 02 jelzi, hogy két órája nem vett jelet, azaz 3 órával a felvétel elött szinkronizált
 • Longines VHP 1 mp-et siet
 • Titus Quartz nincs eltérés.
Results

It can be seen on the picture above
 • Radio controlled watches are in sync to each other
 • In right up corner of Mega 1000 the 0 shows it received signal in the night
 • 02 in bottom right corner of Eurochron shows it did not synchronize for two hours so it received signam 3 hours before.
 • Longines VHP is 1 sec ahead
 • Titus Quartz is on time
A megfigyelése igazolta, hogy a szökömásodperc megjelent a németországi DCF77 adóról vezérelt órákon és nem mutatkozott a független kvarcórákon. Observation approved that leap second appeared on the watches synchronized to DCF77 station in Germany while the independent quartz watches wer unchanged.

További képek a kora reggeli elsö megfigyelésröl.
(Elnézést a képek gyengébb minöségéért)
More pictures on the first observation early morning.
(Sorry for the poor quality of the pictures)Vissza az elejére / Back to the Top

www.mechanikus.hu