Quartz watches, calibers | Kvarc órák, szerkezetek      


A kvarc karóra az 1970-es években alakult ki.
Noha az elsö piacra került típusok még csak egyenértéküek voltak a korabeli hangvillásokkal, rövid idön belül kiderült, hogy a lényegesen magasabb frekvencia miatt kisebb a járáseltérése minden korábbi szerkezetnél. A korábbiaknál egyszerübb tömeggyártás és a sokkal alacsonyabb gyártási költség olcsó távol-keleti tömegárúvá vált és egy jó évtizedre megrendítette a az addig vezetö svájci óraipart.

A járáseltérés további csökkentésére elöször az egyre magasabb frekveciát használták. Késöbb jött rádió-vétellel való szinkronizálás majd a hökompenzáció.

A járáseltérés mellett az egyszerü használhatóság is fontossá vált, ezért jelentek meg a rotoros-generátoros elem nélküli órák, valamint a kombinált kijelzösök. Rengeteg funkció beépíthetö a karórákba, ezekkel nem foglalkozom.

Itt a fejlödés mérföldköveit próbálom megmutatni.

[A kaliber nevére kattintva juthat a kaliber részletes ismertetéséhez.]
Quartz wristwatches appeared in 1970s.
Although the first types on market were just comparables to the tuning forks of that time, shortly it turned out that due to the much higher frequency they are had lower deviation than any other type of watch. The simpler and much less expensive mass production made it Far-Eastern mass-product. That ruined the previously leading Swiss watch industry fo more than a decade.

The first approach to further decrease deviation was the use of even higher frequency. Then started synchronising to an independent reference time having much lower deviation. Last secret tool is the thermal compensation.

Besides low deviation ease of use is also important. Automatic Generation System frees the owner from changing battery. Reading of complicated functions of can be simplified by analogue-digital display. Lots of functions can be built into wristwatches her I do not deal with them.

I try to present the most important milestones of the development.

[Clicking on the name of the caliber you can jump to the details of it.]

     Calibers - Szerkezetek

Korai kvarc kaliberek / Early quartz calibres

G-P 352

(+) Girard Perregaux - Az elsö kvarc szerkezet a világpiacon. A Seiko Astron hónapokkal elözte csak meg Japánban.

Girard Perregaux - First quartz calibere on global market. Only Seiko Astron was earlier on Japan market.
CEH Beta 21

(+) Svájc nem késett le a kvarc fejlesztésben. A CEH az Elektromos idömérök fejlesztésének központjában 1967-ben elkészült a Beta 21, ami az 1970-es Bázeli órakiállításon 15 svájci gyártó óráiban jelent meg.
Frekvenciája 8192 Hz
Switzerland was not late in quartz design. In 1967 at CEH (Centre for Electronic Watchmaking) was developed Beta 21, what appeared in 15 swiss watches on Basel 1970 fair.
Frequency 8192 Hz

Modern kvarc kaliberek / Contemporary quartz calibres

Omega 1343

(+) A korszerü kvarc szerkezetek járáseltérése egyértelmüen alacsonyabb minden korábbi müködési elven készült óráknál.
Frekvencia 32 768 Hz.

Modern quartz watches are clearly more precise than the ones built by any previous watchmaking principles.
Frequency 32 768 Hz.

Verseny az alacsony járáseltérésért / In search of low deviation

    A frekvencia növelése / Increasing frequency
Seiko 8F32

A Seiko a hökompenzációt és a magas frekvenciát 192 kHz párosítja.

Seiko combines thermo-compensation and high frequency 192kHz.
Omega 1510

(+) Az Omega extrém magas frekvenciával építette meg 1970-ben mindmáig az egyik legkisebb járáseltérésü karórát.
Frekvencia 2.4 MHz.
Omega chosen extreme high frequency in 1970 to build the wristwatch having much lower deviation than any other before.
Frequency 2.4 MHz.
Citizen 7370D

(+) A Citizen ennél is tovább ment:
Frekvencia 4 MHz.
Citizen went even further:
Frequency 4 MHz.
    Hökompenzáció / Thermocompensation
ETA 255.561

(+) Egy másik mód a kvarcszerezet járáseltérése növelésének a hökompenzáció és mikroprocesszoros vezérlés. Ezt kettös kvarc vezérléssel is lehet kombinálni

Another way to decease deviation of quartz calibres is thermo-compensation and microprocessor control. It may be combined with double crystal technology.
ETA 252.611

(+) A hökompenzáció kombinálható az öröknaptárral is.

Thermo-compensation can be combined with perpetual calendar as well.
Citizen A610M

(+) Citizen szintén sikeres a hökompenzáció területén.

Citizen is also succesful thermo-compensation.
    Rádióvezérlés / Radio control
Junghans 615

(+) A következö lépés a külsö, még alacsonyabb járáseltérésü referencia idöhöz való szinkronizálás. Atomóra jeleit DCF77 rádióadással juttaják el a jeleket a vételre alkalmas órákhoz.

Next step is synchronising to an independent reference time of much lower deviation. Signals of atomic clock are transmitted via redio DCF77 to the watches capable of receiving them.

Telepcsere nélkül / Without changing battery

    Energia bevitel generátorral / Energy input by generator
Seiko A.G.S.

(+) Az alacsony járáseltérés mellett fontos az egyszerü kezelhetöség. Jó, ha nem kell telepcserével foglalkozni. A Seiko Automatic Generation System (ma Kinetic) a rotor mozgását alakítja elektromos energiává. Közel 30 évnyi fejlesztés után ez a Seiko egyik kulcs technológiája

Besides low deviation ease of use is also important. It is great not to deal with battery change. In Seiko Automatic Generation System (nowadays Kinetic) the move of the rotor is transformed to electrical energy. After 30 years of development it became a key technology of Seiko.
ETA Autoquartz

(+) Hasonló elven müködik az ETA szerkezete. Jó szerkezet, de nem olyan fejlett, mint a japán.

ETA calibre uses similar principle. Good calibre but not as developed than the Japan one.
    Napelemes / Solar
Citzen
Eco-Drive

(+) A napfény erejével. A Citizen Eco-Drive-ja sikeres napelemes konstrukció

Using the power of the Sun. Citizen Eco-Drive is a successful solar calibre.
ETA Solar

(+) Hasonló elven müködik az ETA szerkezete. Jó szerkezet, de nem olyan sikeres, mint a japán.

ETA calibre uses similar principle. Good calibre but not as succesful as the Japan one.

Kombinált kijelzés / Hybrid display

Seiko 357

(+) A komplikált kvarcórákon egyszerüsíthetö a megjelenítés az analóg és digitális kijelzés kombinálásával.

Display of complicated functions of quartz watches can be simplified by hybrid (analogue-digital) methode.
ETA 988.432

(+) Az ETA kaliberét több svájci gyártó is felhasználja.

ETA calibre is used several Swiss brands.

Hibridek /Hybrids

    Nem-kvarc szerkezetek pontosságának javítása / Improving accuracy of non-quartz calibres
Luch 3055

(+) A szovjet óragyártás megmutatja mire képes. Nemcsak saját elektromos szerkezet, de még kvarcvezérlöt is kapott.

Soviet watchmaking has shown its strenght. It is not only a proprietary electrical calibre but it got a quatz controller as well.
Bulova 224

(+) A hangvillás szerkezet pontosságát javította tovább a Bulova azzal, hogy kvarc vezérl?t épített a hangvilla elektromos körébe.

Bulova improved the accuracy of tuning fork calibre by integrating quartz controller into the electric circuit of the tuning fork.
Seiko
Spring Drive

(+) Mechanikus óra billegöjét váltotta fel a Seiko egy generátor-kvarc vezérlö-mágnesfék egységgel. Az eredmény kvarc pontosság egy mechanikus szerkezettöl. Szintén közel 30 évnyi fejlesztés után ez a Seiko egy másik kulcs technológiája

Seiko has replaced the balance-wheel of a mechanical watch by a generator-controller-magnetic brake unit. The result is quartz accuracy from a mechanical watch. After 30 years of development it became another key technology of Seiko.

www.mechanikus.hu