Korelláció - ár/teljesítmény | Correlation - price/performance

Category Kategória Tested watches
Mért órák
Test values
Mérési eredm. (db)
Correlation
Korreláció

  Mechanical -Antique  

  Mechanikus antik  

15  

3666  

-0.3233  

  Mechanical - New  

  Mechanikus újonnan vásárolt  

28  

8033  

-0.3036  

  Mechanical - All  

  Mechanikus (mind)  

44  

12983  

-0.2968  

  Tuning Fork  

  Hangvillás  

15  

2149  

-0.2544  

  Electromechanical  

  Elektromechanikus  

8  

1177  

-0.2329  

  Quartz -Antique  

  Kvarc antik  

28  

811  

-0.2721  

  Quartz - New  

  Kvarc újonnan vásárolt  

13  

608  

-0.2416  

  Quartz - All  

  Kvarc (mind)  

41  

1489  

-0.3033  

Korreláció összefoglalás / Correlation summary
Korreláció - statisztika: annak a mértéke, hogy két, vagy több tulajdonság, vagy mérési sorozat eredménye tendencia jelleggel együtt mozog.

(Részletesebben a Wikipédián).

Mit is vizsgálunk?

Egyszerüsitve a mért órák napi (kvarcoknál havi) járáseltéréseinek korrigált tapasztalati szórását tekintem a pontosság (teljesítmény) jellemzöjének. Minden óránál veszem ezt és a beszerzési árat (ezt esetleg megnövelve a jelentösebb karbantartások árával). Az ezekböl képzett adatsorok korrelációját számítom ki. A szemléletesség kedvéért ezeket a pont halmazokat és a számitás eredményeként meghatározott trend vonalakat megjelenítem.

Az eredmények értelmezése.

Mivel a választott teljesítmény jellemzö, a korrigált tapasztalati szórás a napi eltérések ingadozását, tehát egyfajta hibát mér, az értékelés szempontjából kedvező, ha magasabb árakhoz kisebb szórás tartozik, azaz a trend csökkenö. Ez negatív korreláció értékkel jár. A korreláció értéke -1 és 1 közé esik. Amint fent említettük előjele a trend irányát határozza meg. Abszolút értéke, ami 0 és 1 közé esik a kapcsolat erösségét jellemzi.Statisztikában az alábbi értékelést használják
  • 0.0 - 0.4 : nincs korreláció
  • 0.4 - 0.7 : gyenge korreláció
  • 0.7 - 1.0 : erös korreláció
Amint az adatokból és az ábrákból láthatjuk minden óra kategóriára igaz, hogy csökkenö trendje kedvezö, de a korreláció mértéke gyenge.

Kis leegyszerüsítéssel azt mondhatjuk, hogy a vizsgált órák körében nincs értékelhetöen erös kapcsolat az ár és a teljesítmény között.

Az eredmények esetleges általánosítása.

Komoly vita tárgya lehet, hogy a vizsgált órák mennyire jellemzik a jelen és múlt óragyártását, illetve az órapiacot.


  • Biztosan hiányosság, hogy a presztizs márkák mechanikus órái gyengén vannak képviselve.
  • Pozitívum, hogy az elektromechanikusok kivételével minden kategáriában statisztikailag már értékelhető számú óra volt jelen, a mérések száma megfelelöen nagy.
Ezekböl az eredményekröl egy itt nem szerepelt óra viselkedésére következtetni hiba lenne.
Az a megállapítás, hogy az órák ára és teljesítméntye között nincs értékelhetö korreláció úgy tünik általásnosan érvényes.
Correlation - statistics: the degree to which two or more attributes or measurements on the same group of elements show a tendency to vary together.

(More details on Wikipedia).

What do we study?

On a bit simplified way I regard the standard deviation of daily deviations as the indicator of accuracy (performance) od the watch. At each tested watch take that value and the purchase price (possible increased with the price of major overhauls). Then calculate the correlation of those data vectors. For clarity I display these points and the trend lines defined as the result of the above mentioned calculations.

Evaluation of results.

The selected performace indicator the stabdard deviation characterizes the variation of the daily deviations what is a kind of an error. That is why from the evaluator's point of view it is positive if higher prices go with lower standard deviation thus the trend is decreasing. That trend is expressed by negative correlation value. Correlation values may vary between -1 and 1. As we have seen the sign of the value decides the direction of the correlation. Its absolute value what falls into 0,1 interval shows the streght of the link.

In statistics the following notions are used
  • 0.0 - 0.4 : no correlation
  • 0.4 - 0.7 : weak correlation
  • 0.7 - 1.0 : strong correlation
As it can be seen from data nad charts it is true to all categories of tested watches that decreasing trend is positive, but the correlation is weak.

A bit simplifying it can be told that among the tested watches there is no significant relationship between price and performance.

Possible genralization of the results.

It can be subjecct of serious dispute whether the tested watches represent well the watch production of present and past or the watch market.
  • Surely that is a weakness that the top prestige brands are not well represented.
  • Positive side is that except balancewheel-motor watches all categories contained statistically relevant number of watches and the number of tests is high.
It would be a big mistake to assume the performance of a watch not tested here.

That statement that the link between price and perfoormance of watches is weak seems to be generally true.
Vissza az elejére / Back to the Top

    Kategóriánként | By categories

    Mechanikus / Mechanical

Mechanikus / Mechanical

Mechanikus / Mechanical

Mechanikus / Mechanical
Vissza az elejére / Back to the Top

    Elektromechanikus / Balancewheel-motor

Elektromechanikus / Balancewheel-motor
Vissza az elejére / Back to the Top

    Hangvillás / Tuningfork

Hangvillás / Tuningfork
Vissza az elejére / Back to the Top

    Kvarc / Quartz

Kvarc / Quartz

Kvarc / Quartz

Kvarc / Quartz
Vissza az elejére / Back to the Top

www.mechanikus.hu