Bulova logo Accutron

Folyamatos napi mérés / Continuous check of daily deviation

Elemcsere miatti megállás hatása hangvillás óra járására

A Poljot Deckwatch megállásakor megfigyelt jelenség hangvillás órákat is érinthet, ha a méréssorozat közben lemet kell cserélni. Vizsgáljuk ezt meg közelebbröl.

A napi mérési eredmények és a heti számított átlagos eltérések után látható a kétcsúcsos aggregált eloszlás görbe, ami a valóságosnál rosszabb képet ad az óráról. Alatta azonban bemutatom azonos koordináta rendszerben a megállás elötti és az újraindítás utáni méréssorozat eloszlását is, valamint a szórás értékek idöbeli változását is.

Az óra jó illetve kíváló teljesítményt nyújt a megllás elött és után is, csupán az átlagérték változott meg, ami az egyesített értéket rontja.
Effect of stopping tuning fork watch on its precision.

The effect observed at Poljot Deckwatch when it stopped, may effect tuning fork watches as well if battery has to be replaced. Let us see it closer.

After the daily results and the calculated weekly average deviations can be seen the 'two-peeks' aggregated distribution, what shows a worse than real picture on the watch. Below I show in the same coordinate system the distributions of the daily deviations before and after stopping the watch as well as the time function of the deviation values.

The watch perfoms well and very well before and after stopping as well, it is only the mean value of deviation what changed. That destroys the aggregated distribution.

   

    

  Start  

  end  

  n  

  Std.Dev.  

  Avg.  

  Megállás elött 

  Before stop  

  2007-Feb-28  

  2007-May-28  

  90  

  0.906  

  -2.99  

  Újraindítás után 

  After restart  

  2007-Jun-16  

  2007-Sep-14  

  90  

  0.537  

  -4.88  

  Teljes 

  Total  

  2007-Feb-28  

  2007-Sep-14  

  180  

  1.203  

  -3.93  

   

    

  Kezdet  

  befejezés  

  n  

  Szórás  

  Átlag  

Napi átlagos eltérés / Daily average deviation

Bulova Accutron daily deviations

Heti átlagos eltérés / Weekly average deviation

Bulova Accutron avg. of the daily dev.s

A napi eltérések eloszlása / Distribution of the daily time deviation

Bulova Accutron distribution of the daily dev.s

Hogyan alakult ez ki? / How did it develop

Bulova Accutron distribution of dev.s

A kummulált szórás idöbeli alakulása / Time function of standard deviation

Bulova Accutron distribution of dev.s

www.mechanikus.hu