Miért a korrigált tapasztalati szórás?   /   Why the standard deviation?

   A korrigált tapasztalati szórásról egyszerüen   /   About standard deviation - on a simple way.

Definició:

A korrigált tapasztalati szórás kiszámítsához
 1. Ki kell számítani az n darab mért érték átlagát,
 2. meg kell állapítani a minden érték eltérését az átlagtól,
 3. az eltéréseket négyzetre kell emelni,
 4. összegezni kell a négyzeteket,
 5. ezt el kell osztani n-1 -el és
 6. ebböl négyzetgyököt kell vonni.
.
Definition:

To calculate standard deviation you have to
 1. calculate the average of the n measured values;
 2. calculate the difference of each values and the average;
 3. take the square of each diferences;
 4. sum up the square values;
 5. devide the sum by n-1;
 6. calculate the squareroot of the above value.
Egy példa

a mért értékek és a korrigált tapasztalati szórás alkalmazásával kialakított sürüségfüggvény összefüggésére:

 • A mért értkek alapján kiszámítottam a korrigált tapasztalati szórást, amit szigmának is szoktak nevezni.
 • Az átlag érték körül meghatároztam az 1-, 2- és 3 szigma szélességü sávot plusz és mínusz irányban,
 • megszámláltam az egyes sávokba (osztályokba) és azokon kívül esö mért értékek számát majd ebböl százalékát.
An example

of the relationship between the measured values and the density funtion bsed on standard deviation:

 • I have calculated the standard deviation of the measured values. That is often called sigma;
 • created 1-, 2- and 3 sigma wide intervalls (classes) both up and down direction;
 • counted the measured values falling into each classes and out of al of them and calclated percentages.
Értékelés

A példa jól mutatja, hogy a minöségi szerkezetek járáseltérései normál eloszlást mutatnak. Ennek megfelel?en a mért értékek nagyon nagy százaléka az átlag érték körüli +/-3 szigma sávba esik.

Evaluation

The example demonstrates that the daily deviations of good quality watch calibres show normal distribution, thus most of the measured values fall into the +/-3 sigma intervall around the average.

Következtetés

két tényezö
 • a fenti definíció és példa, valamint
 • az a tény, hogy az átlagtól eltéröen a szerkezet korrigált tapasztalati szórását nem lehet beszabályozni
alapján veszem a bátorságot, hogy a korrigált tapasztalati szórást tekintsem a szerkezetek legfontosabb jellemzökének és annak alapján hasonlítsam össze azokat.

Conclusion

upon two factors
 • the definition and example above;
 • the fact that unlike average, the standard deviation of calibres cannot be adjusted
I take the curage to declare standard deviation as most important characteristic of calibres and to use it to compare them.

www.mechanikus.hu