Principles of watches / Karórák müködési elvei

Strukturák Fejlödéstörténet Rajzok
Structures History of development Drawings

    Strukturák / Structures

Vessünk egy pillantást az eddig kifejlesztett óraszerkezetekre.

 • Energia szekció
  • energia bevitel
  • energia tárolás
 • Szabályozás szekció
  • esetnként összetett
 • Kijelzés szekció
  • kijelzö állítása
  • maga a kijelzés.
Mivel a pontos idö beállítására csak két megoldás, a korona és a nyomógomb terjedt el, azok nem szerepelnek a táblázatban.

A struktúrák fejlödésének áttekintését színkódolással próbáltam segíteni.
Let's take a look at the wristwatch calibre types developed so far.

 • Energy section
  • energy input
  • energy storage
 • Control section
  • most cases complex
 • Dispay section
  • display setting
  • display itself
Since setting of exact time has only two solutions crown or push button those are not on the chart.

I used color codes to ease the overview of development of structures.
Mechanikus Elektro-mechanikus Elektromos Elektro-mágneses
Mechanical Electro-mechanical Electronic Electro-magnetic

Principles / Elvek

A lehetséges megoldások vátozatok száma igen nagy.

Az összes lehetséges megoldást ezen a linken mutatom be:

[ A lehetséges megoldások]


Az alábbi táblázat tartalmazza
az általam ismert létezö megoldásokat.

 • A táblázatban használt elválasztó vonalak magyarázata szintén az összes lehetséges megoldást bemutató oldalon található.
The theoretically possible solutions are numerous.

I show all theoretically possible solutions at the link:

[ Possible solutions]


The table below shows the
existing solutions I know.

 • Explanation of separator lines used in the table can also be found on the page presenting all possible solutions.
Energia Bevitel Energia Tárolás Szabályozás Szabályozás Kijelzö állítás Kijelzés

Kézi húzású
Handwinding

1111

Automata
Automatic

1211

Spring Drive

1221

Spring Drive
Automatic

1222

Billegömotoros
Balance Wheel

2001

2002

2003

Hangvillás
Tuning fork

3001

3002

Kvarc
Quartz

4111

4112

4113

4114

4115

---
---
---
---
---
---
---
---

Magas frekv.
High Frequency

4121

---
---
---
---
---
---
---
---

Hökompenzált
QThermocomp.

4131

4135

---
---
---
---
---
---
---
---

Rádiós
Radio Control

4141

4143

4145

Kinetic
Kinetic

4211

4213

Solar
Solar

4311

4313

4315

---
---
---
---
---
---
---
---

Solar Rádiós
Solar Radio ctrl.

4341

4343

4345

Energy Input Energy Storage Control Control Setting Display Display
Vissza az elejére / Back to the Top

    Karóraszerkezetek fejlödéstörténete / History of development of wristwatch calibres

Nézzük meg a fent leírt megoldások kialakulásának idörendjét.

Let's see the history of developmentof the above described solutions.

1650


(+)

Állítólag 1650-ben a francia filozófus Blaise Pascal csuklójára kötötte zsebóráját. Attól a pillanattól számíthatjuk a karóra korszakát. Az alkatrészek, szerelvények, anyagok természetesen hatalmasat fejlödtek, de a müködési elv ma is ugyanaz: rúgós billegövel periódikusan megakasztani a rúgó letekeredését, ami a mutatókat mozgatja. Eredetileg a motor-rúgót kézzel kellett felhúzni.


Reportedly French Philosopher Blaise Pascal in 1650 fitted his pocket watch to his wrist. From that point we can count the era of wristwatch. Parts, assemblies, materials used for the mechanical watch were obviously developed to a great deal but the principle is the same: periodically stop the unwinding of mainspring what moves the hands using spring-driven balance. Originally the mainspring was manually wound.

1929


(+)

Noha A.L. Perrelet az 1770-es években feltalálta az automatikus felhúzást, annak kevés haszna volt a zsebórákban. 1929-ben a harwood cég karórában is megvalósította az elvet. Lengö súly valamilyen mechanizmuson keresztül felhúzza a motor-rúgót, megszabadítva a tulajdonost a kézi húzástól. Ellenben csak a járástartalékkijelzöröl -ha van ilyen az órán - tudható biztosan, hogy mennyi ideig lesz még elegendö a hajtóenergia.


Although A.L. Perrelet in 1770s has invented the automatic rewinding, it was not very useful in pocket watches. In 1929 company Harwood managed to fit the principle to wristwatch. Oscillating weight through some mechanism rewinds the main spring freeing the owner from manual winding but you can only know how long the energy would be enough looking at power reserve indicator if your automatic watch is equipped whit that.

1957


(+)

Az elektromosságot a XX. század elejétöl használták idömérésre, de csak 1957-ben készítette el a Hamilton cég az elsö billegömotoros karórát. Ez egy forradalom kezdete volt. Noha a mechanikus kapcsolású elektromos órák nem voltak sem nagyon megbízhatóak, söt, járáseltérésük is nagy, mint a mechanikusok, bebizonyították, hogy lehetséges elektromos karórát készíteni.


Electricity was used for time keeping since the beginning of 20th century, but only in 1957 could Hamilton produce the first electric balance-wheel wristwatch. That was the start of a revolution. Although the mechanically switched electrical watches were unreliable and not more accurate than the mechanicals, they have proven that electrical wristwatch is feasible.

1959


(+)

A következö lépés a félvezetök alkalmazása a kapcsolásban. Tranzisztorok, majd integrált áramkörök váltották fel a mechanikus kapcsolást. Az elektromos órából elektronikus lett. Itt, a már megbízható elemes óráknál kell megjegyeznünk, hogy a járástartalák ugyan napokról hónapokra, késöbb évekre nött, de csak évtizedek múltán jelentek meg az elem fogyását jelzö megoldások.


The next step was to use solid-state semiconductors in switching. Transistors then integrated circuits replaced the mechanical switching. The electric watch became electronic. At this point when the battery-driven watches became reliable we have to note that despite the power reserve was increased to months later to years, it took some decades to have the first watches indicating the end of battery-life.

1960


(+)

Majdnem egy évszázaddal azután, hogy Louis Breguet, a nagy Abraham-LouisBreguet unokája szabadalmaztatta a hangvillás óra elvét, Max Hetzel tervei alapján a Bulova piacra dobta a hangvillás karórát. A két nagyságrenddel magasabb frekvencia nagy fejlödést hozott az óra járáseltérésében, fütyülö hangja pedig lenyügözte a tulajdonosokat.


Almost a century after Louis Breguet grandson of the great Abraham-LouisBreguet had patented principle of tuning fork watch, upon the design of Max Hetzel of Bulova introduced tuning fork wristwatch. The two orders of magnitude higher frequency resulted in a leap in accuracy and the whistling sound amazed the owners.

1969


(+)

Az 1960-as évek végén Japán és Svájc hatalmas versenyt futottak, hogy ki tud elöbb piacra lépni kvarc karórával. A gyöztes Seiko Atron nincs birtokomban, ezért a második CEH Beta 21 képe látható itt.


At the end of 1960s Japan and Switzerland were competing who will be first on the market with quartz wristwatch. I do not have Seiko Astron which won, so I put here the picture of the second one CEH Beta 21.

19??+

(+)

Nagy ötlet kvarc oszcillátor felhasznlásával csökkenteni a az elektro-mechanikus órák járáseltérését. Ez a remek ötlet, felhasználni a meglévö gyártó kapacitásokat, de mégis javítani a járáseltérést, még elökerül az óragyártás történetében.


Great idea was to use quartz oscillator to improve accuracy of electro-mechanical watches. That brilliant idea of profiting from existing manufacturing capabilities, but improving accuracy a lot will return later in history of watch-making.

1973+

(+)

A hangvillás órák zászlóvivöje a Bulova érzékelve a kvarcóra kihívását, kvarc vezérléssel javította tovább a hangvillások járáseltérését.


Bulova the champion of tuning fork watches realizing the challenge of quartz watch tried to improve the deviation of tuning fork with quartz control.

1974


(+)

Kvarc forradalom második mérföldköve az LED kijelzös óra. Már a hagyományos mutatószerkezetre sincs szükség. Ezután már csak a nyomógombok maradtak mechanikai elemek az órában, tovább nött megbízhatóságuk.


The second milestone of quartz revolution was LED display. There was o need anymore for classical gear train and hands. Only the push buttons remained mechanical in the watch increasing their reliability.

1976


(+)

A LED magas áramfogyastása miatt tovább folyt a kutatás, ami a kis fogyasztású LCD kijelzök alkalmazásához vezetett.


High power consumption of the LED the research went on and resulted in using the low consumption LCD displays.

1988+

(+)

Az elemek problémáját elkerülendö a Seiko kidolgozta az automata szerkezettel meghajtott generátorral táplált órát. Az AGS az automata generáló rendszer lett a máig sikeres Kinetic órák öse.


To overcome the problem of battery Seiko developed the watch based on generator driven by automatic mechanism. AGS Automatic Generating System became the root of the currently successful Kinetic family.

1990


(+)

Az alacsony járáseltérés elérésének végsö lépése a rádió-vezérelt kvarcóra. Néhány Fizikai Kutató Intézet rádióhullámokon sugározzák atomóráik jeleit. A kvarcóra napi szinkronizálása egy referencia órához azt eredményezi, hogy gyakorlatilag nincs pontatlanság.


The ultimate solution to achieve lowest deviation is the Radio Controlled quartz watch. Some Physical Institutes transmit on radio waves the signals of their atomic watches. The daily synchronization of a quartz watch to reference watch means that actually there is no deviation.

1999+

(+)

A mechanuikus óra sem maradt ki a sorból, kvarc vezérléssel javították a járáseltérést. A Seiko évtizedekig fejlesztette a Spring Drive-ot, melyben a fö energia folyam, amely a mutatókat hajtja mechanikus, a lefutás idözítés történik kvarcvezérelt mágneses fékkel. A vezérléshez és fékezéshez szükséges energiát a förúgóval hajtott miniatür generátor termeli.


Mechanical watch also joined to the group of principles where the deviation was deceased by quartz control. Seiko has developed Spring Drive for decades. The main energy flow driving the hands is mechanical. Quartz controlled magnetic brake controls of the release of mechanical energy. A miniature generator driven by the main spring produces energy to control and breaking.
Vissza az elejére / Back to the Top

    Szerkezeti rajzok / Structural drawings

Kézi felhúzású Automata Hangvilla Elektromos
Manual Automatic Tuning fork Electric
Vissza az elejére / Back to the Top

    Handwound wristwatch / Kézi felhúzású karóraVissza az elejére / Back to the Top

    Automatic / Mechanikus automataVissza az elejére / Back to the Top

    Tuning fork / HangvillaVissza az elejére / Back to the Top

    Electric / Elektromos vezérlésüVissza az elejére / Back to the Top

    Kinetic(C) www.seiko.hu
Vissza az elejére / Back to the Top

    AutoQuartz(C) www.eta.ch
Vissza az elejére / Back to the Top

    Spring Drive(C) www.jcwa.or.jp/eng/index.html
Vissza az elejére / Back to the Top

    Spring Drive / Spring Drive(C) www.citizenwatch.com

(C) www.citizenwatch.com

(C) www.citizenwatch.com

(C) www.jcwa.or.jp/eng/index.html
Vissza az elejére / Back to the Top

www.mechanikus.hu