Karóráim mérési eredményei | My tested wristwatches

Pontosság Módszerek Szabványok Konvergencia Újraindítás Összehasonlítás
Accuracy Methodology Standards Convergence Restart Comparison

    Az eddigi mérések száma | Number of tests so far

Category Kategória Test (day*)
Mérés (nap*)
Watch (pieces)
óra (db)

  Mechanical wristwatch  

  Mechanikus karóra  

14,802  

43  

  Cockpit clock  

  Repülögép fedélzeti óra  

472  

4  

  Deckwatch  

  Hajózási megfigyelöóra  

447  

1  

  Mechanical  

  Mechanikus  

15,721  

48  

  Tuning Fork  

  Hangvillás  

2,839  

19  

  Electro-mechanical  

  Elektromechanikus  

1,334  

9  

  Quartz (monthly tests)  

  Kvarc (havi mérések)  

2,804  

44  

  Quartz (daily tests)  

  Kvarc (napi mérések)  

1,519  

4  

  Quartz Braun alarmclocks  

  Kvarc Braun ébresztök  

162  

7  

  Quartz  

  Quartz  

4,485  

52  

  Grand TOTAL  

  Mindösszesen  

24,379  

128  

  • A kategória nevére kattintva jut az eredményekhez / click on category name to see results.
  • (*) Kvarcórák esetében hónap / In case of quartz watches month

    Befejezetlen mérések | Un-finished tests

A sikeres mérések eredményeinek bemutatása mellett akkor teljes a kép, ha ismertetem, hogy milyen okból, hány karóra tesztje nem fejezödött be. Besides presenting the results of successful tests in order to show the complete picture I have to publish how many test were not finished and for what reason.

    Módszerek | Methodology

Véleményem szerint egy óra járáseltérését a napi járáseltérés eredmények szórása jellemzi a legpontosabban. Az átlagérték kevésbé fontos és könnyebben beállítható. Mivel az átlagok szórása kisebb, mint az egyedi értékeké, én az egyedi, napi értékeket tekintem meghatározónak a heti átlagokkal szemben. Tájékoztatásul közlöm a heti értékeket is, de a rangsorolást a napi adatok szórása alapján végzem.

Mechanikus karórák vizsgálata
  • Egy karóra tesztje egy évig (legalább 360 napig tart), hacsak közben el nem kerül tölem.
  • A jól teljesítök vizsgálata folytatódik egy éven túl is.
  • Annak érdekében, hogy a táblára kerüléskor már értelmes eredménnyel kezdjen egy óra, 50 napos elöminösítéssel döntöm el, hogy bekerül-e, a tesztbe, vagy sem.
  • A gyengén teljesítök (korrigált tapasztalati szórás >> 4 sec) vizsgálatát 100 nap után befejezem.


Eurochron Funk radióvezérelt kvarcórát használok méröeszközként. Naponta a felhúzáskor ellenörzöm az eltérést. Általában hetente szombaton beállítom az órákat a pontos idöre.
I think that the deviation of a watch can the best characterized by the standard deviation of of the daily deltas. The average is less important and can easily be adjusted. Since the standard deviation of the averages is generally smaller than the unique measured values, I prefer the less attractive daily values to the weekly averages. Just for information I show the weekly values as well, but the ranking is based on daily values.

Test of mechanical wristwatches
  • The test of a wristwatch takes a year (at least 360 days), provided it does not 'leave' me earlier.
  • The good performers will be tested further.
  • In order to have a reasonable result already at the time of the appearance on the chart, each watch goes under a 50 days pre-qualification. Based upon those results I decide to put it into the test or to omit it.
  • The test of those which have a poor performance (variance >> 4 sec) will be stopped after 100 days.

I check the daily deviation regularly using Eurochron Funk radio controlled quartz clock is used as a reference. I check the time deviation and record data every morning day before rewinding the watch. Weekly, generally on Saturday I reset the watch to the exact time.
Elektromechanikus és hangvillás órák

Elektromechanikus és hangvillás órák tesztje általában 150 napig tart, mivel azok rendszerint sérülékenyebbek, mint a mechanikus karórák. A folyamat többi elemei hasonlóak.
Electro-mechanical and tuning fork watches

The test of electro-mechanical and tuning fork watches take generally 150 days, since those are more fragile and harder to service than the mechanical wristwatches. Other elements of the process are similar.
kvarcórák

A modern (1980 utáni) kvarcórák járáseltérése legalább egy nagyságrenddel jobb, mint a mechanikusoké.
Általában a havi leolvasás elegendö, mivel a napi eltérés 1 sec alatt van, már a leolvasás is gondot okoz.
Ebböl adódóan egy év csak az elöminösítés, 2-3 év után konvergál a mérési eredmények szórása.
A folyamat többi elemei hasonlóak.

Néhány 'technológiai úttörö' kvarcóra napi mérését is végzem kifejezetten érdekesség képpen.
Quartz watches

Deviation of modern (1980 and later) is at least one order of magnitude better than of mechanical ones.
Generally monthly read-out is enough since the daily deviation is below 1 sec. Even the reading is problematic.
That is why one year can only be the pre-qyualification, the sdtandard deviation of the points converges after 2-3 years.
Other elements of the process are similar.

Some 'technology pioneer' quartz watches are also tested on the daily basis as well for curiosity.
Mérési jegyzökönyv

Aki szeretné óráját a fenti múdszerrel vizsgálni, szabadon használhatja az itt Microsoft XL formátumban található mérési jegyzökönyvet.


Ha valami nem világos e-mailben kérhet segítséget.

Kinyitás: névre (duplán kattintás)
Letöltés: Jobb egérgombra felugró menüvel

Test protocol

Those who are interested in testing their watches using the bove mentioned method are offered to use freely the test protocol attached here in Microsoft XL format.

If something is not clear please do not hesitate asking for help via e-mail.

Open: double click on name
Download: Right muse button pop-up menu

Vissza az elejére / Back to the Top

www.mechanikus.hu